Skip to content

Centrum Terapeutyczne Max Hemp
ul. Borowska 242
50-558 Wrocław

Zapraszamy
od poniedziałku do piątku
w godz. 9-17

Szybka Rejestracja Pacjenta

Wypełnij poniższy formularz.

Recepcja Centrum wkrótce skontaktuje się w celu umówienia dogodnego terminu wizyty.

  Dane osobowe


  Dane kontaktowe

  Adres


  Wywiad medyczny

  Dokumentacja medyczna

  Wgraj max. 3 pliki. Rekomendujemy, aby pliki były mniejsze niż 5 MB. Dodaj do Karty Pacjenta najistotniejsze lub najświeższe wyniki badań.  Jeżeli dokumentacji medycznej, którą chcesz się z nami podzielić jest więcej, prosimy przesłać pozostałe dokumenty na adres centrum@maxhemp.pl po zakończeniu procesu rejestracji. Wówczas przesłane dokumenty zostaną dodane do Twojej Karty Pacjenta.


  Zgody

  Zostałem/am poinformowany/a, że Administratorem moich danych osobowych jest firma Max Hemp sp. z o.o., Jędrzychowice 25, 57-120 Wiązów, prowadząca działalność gospodarczą jako Centrum Terapeutyczne Max Hemp , ul. Borowska 242, 50-558 Wrocław, z którym można kontaktować się listownie, na wskazany powyżej adres, przez e-mail: iodo@maxhemp.pl lub telefonicznie pod numer 71 307 10 10.

  Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie do:
   
  · żądania dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania

  · wycofania zgody na przetwarzanie danych

  · wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych

  Upoważnienie

  Upoważniam niżej wskazaną osobę do:

  Dane osoby upoważnionej:

  Translate »