Centrum Terapeutyczne Max Hemp
ul. Borowska 242
50-558 Wrocław

Zapraszamy
od poniedziałku do piątku
w godz. 9-17

MaxHemp-Divider-Green-110

Ozonoterapia w immunoterapii

MaxHemp_Divider_Dots

Ozonoterapia w immunoterapii

Liczby mówią same za siebie: choć niegdyś ich występowanie było znikome, dziś ponad 150 milionów Europejczyków cierpi na przewlekłe choroby alergiczne. Z roku na rok obserwujemy gwałtowny wzrost osób zmagających się z chorobami o podłożu autoimmunologicznym. Każda z tych chorób lub dolegliwości związana jest z nieprawidłowym działaniem układu odpornościowego. Przed rewolucją industrialną choroby tego typu były rzadkością. Przeciętny rolnik uprawiał nieduże gospodarstwo, a jego rodzina piła mleko od jednej krowy i jadła jajka od genetycznie bliskiej populacji kur. Ilość substancji chemicznych była w jego otoczeniu wielokrotnie mniejsza niż teraz. Obecnie – niemal każdy i wszędzie – jest narażony na kontakt z wielokrotnie większą ilością substancji chemicznych. Kiedy kupujemy mleko to jest to mleko od różnych krów, a niemal każde zjadane przez nas jajko pochodzi od innej kury.

Zadanie układu odpornościowego polega na tym, aby odróżnić substancje nie stanowiące zagrożenia dla organizmu od tych, które są potencjalnie niebezpieczne (bakterie, grzyby, wirusy, pasożyty, komórki nowotworowe). Każda akcja wywołuje reakcję, dlatego organizm atakowany przez czynniki chorobotwórcze musi w jakiś sposób zareagować. U podłoża poprawnej reakcji obronnej na czynnik infekcyjny, niepożądanej reakcji alergicznej, jak i reakcji autoimmunologicznej leży coś, co nazywamy pamięcią immunologiczną. Jest ona ściśle związana z systemem odporności swoistej. Pamięć immunologiczną zawdzięczamy specjalnym komórkom pamięci -limfocytom. Nośnikami pamięci immunologicznej są limfocyty B i T. Limfocyty w trakcie swojej ewolucji otrzymują informację o osobliwościach białka własnych tkanek i uczą się te tkanki tolerować tak, aby nie wywoływać w stosunku do nich żadnej reakcji agresywnej. Jeżeli dojrzała forma limfocytu nie zetknie się z antygenem, po 2-3 dniach ginie. Jeśli jednak do takiego kontaktu dojdzie, limfocyt ulegnie transformacji do komórki plazmatycznej (produkującej przeciwciała) lub przetransformuje się w długożyjący limfocyt B. Umiejętność przechowywania i przekazywania informacji o osobliwościach struktury molekularnej czynnika wrogiego dla naszego organizmu jest podstawową cechą układu odpornościowego. Dostarczając te dane innym komórkom, które biorą udział w tworzeniu odpowiedzi immunologicznej, komórki przekazujące (limfocyty) potrafią aktywować niezbędną dla obrony organizmu liczbę komórek odpornościowych i wytworzyć wystarczająco dużo przeciwciał. Zachowując pewną część komórek pamięci immunologicznej – po wcześniejszym kontakcie z antygenem – organizm jest w stanie dużo szybciej i skuteczniej działać przy powtórnym kontakcie. W telegraficznym skrócie: kiedy raz przechodzimy jedną chorobę, organizm uruchamia odpowiednie procesy i zapamiętuje, jak działać skutecznie. W konsekwencji ponowne zachorowanie na tę chorobę – jej przebieg będzie zdecydowanie bardziej łagodny lub wręcz zachorowanie nie wystąpi, pomimo kontaktu z patogenem chorobotwórczym. To niesamowita cecha naszego organizmu i model, na którym opiera się idea szczepień. Jednak zjawisko pamięci immunologicznej jest wyjątkowo kłopotliwe przy alergiach i chorobach autoimmunologicznych.

Jakie jest zastosowanie ozonoterapii w immunologii? Spieszę z odpowiedzią: ozonoterapia ma zdolność powodowania zjawiska immunologicznego zapominania, inaczej mówiąc: amnezji immunologicznej. Pierwszą ważną cechą ozonu jest jego wybitna zdolność do regeneracji tkanek. U podłoża procesów regeneracji leży zdolność ozonu do niesamowitego przyspieszania namnażania się komórek wskutek silnego napływu energii, związanego z ogromnym wzrostem natlenienia. Znaczne przyspieszenie procesu immunologicznego zapominania przy leczeniu ozonem obecnie można wytłumaczyć aktywacją procesu namnażania się komórek układu odpornościowego, przyspieszeniem obumierania komórek starych i uszkodzonych, które tracą swoją biologiczną aktywność, co oznacza obniżenie ich zdolności do tolerancji ozonu i aktywnej przemiany energetycznej, wzrastającej przy zastosowaniu ozonu. Przyspieszenie namnażania się komórek układu odpornościowego (z jednej strony) i przyspieszenie eliminacji komórek „starych” (z drugiej strony), doprowadza do coraz szybszej wymiany komórek układu odpornościowego. W związku z tym coraz mniejsza ilość komórek nadąża przekazywać informację immunologiczną. Jest to ściśle związane z osobliwością dojrzewania komórek odpornościowych, na które potrzeba pewnego czasu. Im szybciej zatem przebiega wymiana komórek, tym mniej informacji zostaje przekazane następnym pokoleniom komórek układu odpornościowego.


Dzięki temu zyskujemy następujące efekty:

  1. Układ odpornościowy zapomina cechy substancji powodujących do tej pory alergię, czyli zapomina, że dany czynnik jest alergenem
  2. Układ odpornościowy zapomina o białkowych substancjach powodujących autoimmunoagresję
  3. Organizm zyskuje możliwość mobilizacji komórek odpornościowych wcześniej obciążonych alergią lub agresją autoimmunologiczną do skutecznej obrony przed aktualnym zagrożeniem.

Obserwowany przy ozonoterapii fenomen zapominania immunologicznego powoduje natomiast namnażanie się komórek pozbawionych pamięci immunologicznej, gotowych zapamiętywać i przekazywać informacje o rzeczywistym zagrożeniu. Dlatego po leczeniu ozonem wiele osób zwraca uwagę na fakt, że zaczynają mniej chorować na „zwykłe” infekcje. Ozon wykazuje również silne działanie przeciwzapalne. Każdy alergolog wie, że reakcja alergiczna nie jest możliwa bez czynnika zapalnego. Wyeliminowanie czynnika zapalnego pozbawia reakcję alergiczną sensu istnienia.

Podsumowując: ozonoterapia jest potężnym środkiem w leczeniu alergii i stanów autoimmunologicznych. Działa również na poprawę osłabionej odporności ogólnej.

Dowiedz się więcej na temat ozonoterapii.

 

Oprac. lek. Cezary Karski

 

 

MaxHemp_Divider_Dots
Translate »