Skip to content

Centrum Terapeutyczne Max Hemp
ul. Borowska 242
50-558 Wrocław

Zapraszamy
od poniedziałku do piątku
w godz. 9-17

MaxHemp-Divider-Green-110

Jak wybrać rodzaj wizyty?

MaxHemp_Divider_Dots
Wizyta lekarska
MaxHemp_Divider_Line-short
Wizyta suplementacyjna
MaxHemp_Divider_Line-short
MaxHemp-Divider-Green-110

Ważne informacje

MaxHemp_Divider_Dots
 • Rejestracja odbywa się poprzez kontakt telefoniczny z Recepcją: +48 71 307 10 10 lub osobiście w Centrum Terapeutycznym Max Hemp, ul. Borowska 242, Wrocław.
 • Recepcja prowadzi rejestrację wizyt od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.00.
 • W celu umówienia wizyty należy podać dane Pacjenta (imię, nazwisko) oraz numer kontaktowy.
 • Jeśli rozważasz odbycie „wizyty w imieniu Pacjenta” – pobierz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (link) i przyjedź do Centrum z wypełnioną i podpisaną przez Pacjenta zgodą. Instrukcja wypełniania zgody znajduje się tutaj (link).
 • Jeśli nie możesz skorzystać z wizyty – zadbaj o to, aby ją odwołać: ktoś inny czeka na termin. W tym celu skontaktuj się z Recepcją: +48 71 307 10 10.
MaxHemp-Divider-Green-110

Prawa pacjenta

MaxHemp_Divider_Dots

Pacjent ma prawo do:

 • Świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej;
 • Informacji o swoim stanie zdrowia;
 • Zachowania w tajemnicy, przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych, informacji związanych z pacjentem, w szczególności z jego stanem zdrowia;
 • Wyrażenia zgody albo odmowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych;
 • Zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych;
 • Poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych;
 • Dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych;
 • Zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza;
 • Poszanowania życia prywatnego i rodzinnego;
 • Opieki duszpasterskiej;
 • Przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.

Kontakt z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta:

MaxHemp_Divider_Line-short

ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa, www.rpp.gov.pl
Bezpłatna infolinia: 800 190 590
czynna pn. – pt. w godz. 8:00 – 20:00

MaxHemp_RPP

Prawa pacjenta oraz zasady funkcjonowania Rzecznika Praw Pacjenta wynikają z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta (Dz.U z 2017 r. poz.1318 ze zm.)

MaxHemp-Divider-Green-110

Kontakt z Biurem
Rzecznika Praw Pacjenta:

MaxHemp_Divider_Line-short

ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa, www.rpp.gov.pl
Bezpłatna infolinia: 800 190 590
czynna pn. – pt. w godz. 8:00 – 20:00

MaxHemp_RPP
Dla pacjenta
Translate »