Skip to content

Centrum Terapeutyczne Max Hemp
ul. Borowska 242
50-558 Wrocław

Zapraszamy
od poniedziałku do piątku
w godz. 9-17

  Dane osobowe


  Dane kontaktowe  Wywiad medyczny


  Zgody

  Zostałem/am poinformowany/a, że Administratorem moich danych osobowych jest Max Hemp sp. z o.o. Jędrzychowice 25, 57-120 Wiązów, prowadząca działalność gospodarczą jako Centrum Terapeutyczne Max Hemp ul. Borowska 242, 50-558 Wrocław, z którym można kontaktować się listownie, na wskazany powyżej adres, przez e-mail: iodo@maxhemp.pl lub telefonicznie pod numer 71 307 10 10.

  Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie do:
   
  · żądania dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
  · wycofania zgody na przetwarzanie danych
  · wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych

  Upowaznienie

  Upoważniam niżej wskazaną osobę do:

  Dane osoby upoważnionej:

  Translate »